Аз съм Георги Цветков. Роден съм през 1985 г. Завърших “Политология” и “Политически мениджмънт” в СУ “Св.Климент Охридски” и “Национална сигурност и отбрана” във ВА “Г.С.Раковски”.

От 2008-ма година съм преподавател в академията с основни интереси в отбранителната политика, планиране на отбраната, управление на ресурсите, отбранителна индустрия и противодействие на тероризма.

През 2014 г. защитих своята докторантура на тема “Формиране на отбранителната политика на Република България(1990-2010)”, а от началото на 2021 г. съм и доцент във Военна Академия.

На тази страница можете да намерите моите коментари и анализи, които са плод на личното ми мнение и не обвързват организациите, в които работя, или от които съм част.