В началото на юни в публичното пространство се коментира темата, че Проектът за придобиване на многофункционален патрулен кораб не включва необходимите боеприпаси.

Честно казано, през месец юни 2021 този факт не може и не би трябвало да изненадва никого. Друг въпрос е, доколко ракетите за ракетните системи могат да бъдат наричани „боеприпаси“. SIPRI ги класифицира като отделен клас въоръжение и цената на една противокорабна ракета от избрания тип достига $2,5 млн.

Ако човек се занимава с публични дебати тип „вятър и мъгла“ (например връщането на казармата), но е пропуснал дребния факт, че в рамките на 984 млн. лв.(с ДДС) не се включва доставката на ракети, то вината е само и единствено негова.

Каква е хронологията на фактите:

Актуализираният проект за придобиване на многофункционален патрулен кораб е приет на 19 юли 2018, на166-то заседание на Народното събрание. Изказват се 12 души, както от управляващите, така и от опозицията, включително четирима депутати от БСП.

Само един от изказалите се (Петър Витанов) веднъж обръща внимание на точка "3.10. Особености, свързани с реализацията на проекта: В получените отговори на исканията за предоставяне на информация (Request for Information-RFI), изпратени от Министерство на отбраната през 2015 г., всички компании са посочили, че не извършват доставка на боеприпаси за въоръжението на корабите, както и на всички видове криптографски средства, поради което същите са извън обхвата на Проекта за инвестиционен разход „Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС”. " и изказва опасения, че срещу значителната сума от 820 млн. лв. без ДДС България няма да получи функциониращ краен продукт.

Решението се приема: гласували – 145 души; за-135, против – 9, въздържал се – 1. Против са депутатите от „Воля“, които към онзи момент още не са се осъзнали като патриоти и бъдещи съюзници на ВМРО и НФСБ, и бяха принципни противници на отбранителни проекти.

Останалите подкрепят решението.

В тази връзка изникват следните въпроси и съответните отговори: 1.Знае ли се за този „недостатък“ на проекта на 19 юли 2018 г.? Категорично да.

  1. Това възприема ли се като сериозен проблем? Очевидно не.
  2. Има ли действителен политически дебат и търсене на политическо решение? Не.

Какво следва? Проектът ще бъде изпълнен при зададените параметри, защото разумът има значение, само когато дойде навреме, тоест - преди вземането на решение.

В случая това означава, че България ще плати посочената сума, при това тя вероятно ще достигне 1,5 млрд. лв.

Дали е правилно или не? Този въпрос вече няма значение.

По-важното е Парламентът да си върне ролята на място, където се вземат най-важните решения за страната. Но преди да го направи, трябва да осъзнае тази своя роля. В противен случай ще се окаже, че 145 от 240 депутата водят несъстоятелни дебати, вземат решения за милиарди и после се преструват на изненадани. И накрая отново искат доверие.