На срещата на върха на НАТО бе приета стратегическата концепция на пакта за следващите 10 години. Финалният доклад е известен от месец декември 2020 г.

Макар и със закъснение от 10 години, ясно се посочва стратегическото предизвикателство в отношенията с Китай и Русия и ключовото значение на Африка за европейската сигурност.

А горещата тема на деня е днешната среща между Путин и Байдън в Женева, за която американският президент вече обяви, че няма да има съвместна пресконференция.

Всичко това, макар и звучащо далече от нас, всъщност ни засяга силно. Отбраната и сигурността ни следва да са наша собствена кауза и отговорност, и ние сме длъжни да покажем пред съюзниците си, че сме способни да се погрижим сами за дома си, докато те могат да ни окажат помощ.

Без да звучи драматично, истината е, че живеем в кризисен свят и е необходимо българската отбрана да влезе в 21 век – интелектуално и технически. Нужна е квалификация на военнослужещите, нужна е промяна в културата.

Тъй като се намираме във високотехнологична ера и технологиите се развиват по-бързо от хората, няма сянка на съмнение, че отбраната и бойните възможности също трябва да са в крак с времето.

Често се чуват мнения, че се харчат много пари за отбрана, но истината е, че те дори са далеч от достатъчни.

Представяте ли си да живеете в дома си без елементарни мерки за сигурност?

От кого ще очакваш помощ, ако ти самият си неспособен да проявиш инстинкт за самосъхранение?

Няма как да разчитаме на другите, ако сами не правим нещо по въпроса. В този смисъл отбраната и сигурността трябва да е национална политика, а България трябва да има модерно оборудвана армия и подготвени военнослужещи. Само така можем да бъдем активна част от днешния свят.

България е гранична държава и като такава, имаме задължения към сигурността – както нашата, така и на партньорите ни. И не на последно място, ние сме пространство на свободно движение, търговия, на хора и стоки.

Мястото ни е в НАТО и ЕС, линията ни на развитие е тясно свързана с членството ни там и това трябва да е ясно на всички.