Накратко

  • При война до нашите граници няма оправдание никакви вътрешнополитически съображения да стоят по-високо от националната ни сигурност;
  • Изборите трябва да доведат до стабилен парламент и решителна програма за превъоръжаване на армията;
  • Кризата в армията, особено по отношение на военновъздушните сили се дължи преди всичко на подценяването на опасността от война от 2015-та насам. Спешните мерки сега няма да доведат до бързи и устойчиви решения;
  • В условията на война българската позиция не само не е крайна, а е твърде колеблива. Тя няма да ни спечели нови приятели, няма да позволи по-леко преминаване през кризата, само води до загуба на доверие в нашите истински намерения.

Прочетете повече тук.