Три акцента:

  1. Въпреки, че е правено преди 6.3. ситуацията в Украйна не е променена съществено. Украинските сили са по-уверени, но и руските действия изглеждат по-методични. "Светкавичната война" не се получи.
  2. Много е важно България да направи своите изводи и да започне мащабна програма за превъоръжаване, която да ни направи адекватни на съвременните изисквания и съвместими с нашите съюзници. В същото време - да си дадем сметка за обективните ограниченията пред поддържането на голяма постоянна армия и нуждата от съвременни резерв и териториална отбрана.
  3. Независимо от трудностите, обществото не трябва да се поддава на паника. Често сме обект на дезинформация. Може да стане и по-трудно, но само заедно ще го преодолеем.

Прочетете повече тук.